محاسبه سایز لباس زنانه و دخترانه

0
121

دانستن سایز لباس قبل از خرید موجب صرفه جویی در زمان لازم برای پرو لباس می شود. لباس زنانه و لباس دخترانه دارای هزاران انتخاب در هر سایز هستند. سایز مناسب خود را با توجه به سایز گیری و مقایسه آن با نمودار سایز پیدا کنید.

وسایل موردنیاز

نوار سایز گیری

چارت سایز لباس زنانه

استفاده از نوار سایز گیری برای کمک به پیدا کردن سایز. از یک لیست برای اندازه گیری های خود استفاده کنید. کلمات زیر را بنویسید: سینه، دور کمر، ران، آستین، قد شلوار. یک جای خالی کنار هر کلمه برای نوشتن عدد قرار دهید. یک خانم ایستاده با لباس راحت در کنار خود داشته باشید. از نوار سایز گیری با طول کافی در اختیار داشته باشید.

دور سینه، کمر و باسن را اندازه گیری کنید. دور سینه  را موازی با زمین اندازه گیری کنید.

کمر را از انحنای طبیعی بدن، یا از طریق دور کمر شلواری که معمولا می پوشید اندازه گیری. کنید

دور باسن را از قسمتی که بیشترین برجستگی را دارد و موازی با زمین اندازه گیری کنید.

بازوی خود را کمی تا کنید. دور بازو را از وسط گردن تا نوک شانه تا آرنج تا مچ دست اندازه گیری کنید. این بستگی به قد آستین دارد.

پشت به دیوار بایستید و قد خود را از کف زمین تا بالای سر اندازه بگیرید. می توانید قد شلواری را اندازه گیری کنید که قدتان است.

استفاده از نمودار سایز برای هماهنگ کردن اندازه های لیست با سایز استاندارد. اگر این اندازه ها با یک سایز مناسب نیستند از اندازه های متناسب با نوع لباس استفاده نمایید. تاپ و بلوز با سایز دور سینه، شلوار با سایز کمر و سایز باسن مشخص می شوند. نمودار سایز لباس را می توانید در  سایت مورد نظر ببینید.

سایز دخترانه

پر کردن جدول برای نوشتن اندازه ها. کلمات زیر را لیست کنید: دور سینه، کمر، باسن، وزن، طول پشت کمر و قد.

فردی را که لباس راحتی پوشیده و با دستها به دو طرف ایستاده انتخاب انتخاب کنید. از نوار اندازه گیری برای اندازه گیری دور سینه استفاده کنید. دور کمر از گودی کمر یا از روی شلوار را اندازه گیری کنید. دور باسن را اندازه گیری کنید.

قد بالاتنه پشت از استخوان وسط گردن تا خط کمر را اندازه گیری کنید. قد در حالت ایستاده در مقابل دیوار را اندازه گیری کنید. قد از زمین تا بالای سر را اندازه گیری کنید.

وزن کردن و نوشتن وزن در لیست اندازه گیری. از نمودار سایز برای هماهنگ کردن اندازه گیری ها به سایز استاندارد استفاده کنید. Target.com یک نمودار مفید برای سایز دختران را در وب سایت خود ارائه داده است

اشتراک