طنز؛ «عروس تعریفی»

0
25
حسن آقا، دوباره عرض سلام/روزتان خوب و روزگار به کام/غرض از شعر زیر، این بنده/می کنم چند نقد سازنده/…
پایگاه خبری وردنیوزنوشت:

حسن آقا، دوباره عرض سلام

روزتان خوب و روزگار به کام

غرض از شعر زیر، این بنده

می کنم چند نقد سازنده

سر این داستان کابینه

فارغ از حب و بغض یا کینه

بعضی از دوستانتان، علنی

فاش کردند یا گمانه زنی

که فلان فرد خوب و کارآمد

رفت و یک فرد رانت‌خوار آمد

رفته از حول و حوش تان فضلا

جای آنها نشسته بس پچلا

از ستاد رییسی و باقر

تا فلان پاکدست و آن سایر

این چه سان دولت و چه هنجار است؟

ترشی اصل هفت بیجار است

با وجود گلایه های زیاد

وعده های زیاد رفته به باد

یا ز حب یا ز روی ناچاری

کرده ایم از شما هواداری

بر شما باد بعد آن تکرار

نکنی خلف وعده دیگربار

نشود بعد روز تحلیفی

داستان عروس تعریفی

نکنی مان, مجددا توقیف